Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύτηκε απόφαση (ΥΠΕΘΟΟ 5436/12.10.2023) Δημοσιονομικής Διόρθωσης και Ανάκλησης έργου από τη Δράση “Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας” του ΕΠΑνΕΚ (ΕΣΠΑ 2014-2020). Το εν λόγω αρχείο μπορείτε να βρείτε στον κάτωθι σύνδεσμο:

 

ΥΠΕΘΟΟ 5436/12.10.2023

gotopofpage
contactform

Θα ήθελα να ρωτήσω ...

Απόφαση Δημοσιονομικής Διόρθωσης και Ανάκλησης (12.10.2023) έργου στη Δράση "Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας" του ΕΠΑνΕΚΕπιχειρούμε Έξω Μετάβαση στο περιεχόμενο