Σας ενημερώνουμε ότι για τη Δράση «Ψηφιακός Μετασχηματισμός Αιχμής ΜΜΕ» του Ανταγωνιστικότητα 2021-2027 δεν είναι δυνατή η οριστικοποίηση της υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης στις Περιφέρειες σε Μετάβαση (Αττική, Ν. Αιγαίο) λόγω εξάντλησης του διαθέσιμου προϋπολογισμού. Επιπλέον, διευκρινίζεται ότι παραμένει ως δυνατότητα η επεξεργασία αιτήσεων χρηματοδότησης υπό τη μορφή σχεδίου στο ΟΠΣΚΕ.

Επισημαίνεται ότι, ανάλογα με την πορεία της διαδικασίας αξιολόγησης, ενδέχεται να ενεργοποιηθεί εκ νέου η δυνατότητα οριστικοποίησης υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης, για την οποία θα ακολουθήσει νεότερη ανακοίνωση.

gotopofpage
contactform

Θα ήθελα να ρωτήσω ...

Εξάντληση του διαθέσιμου Π/Υ της Δράσης «Ψηφιακός Μετασχηματισμός Αιχμής ΜΜΕ» του Ανταγωνιστικότητα 2021-2027 (Περιφέρειες Αττικής & Ν. Αιγαίου)Τελικός Βαθμολογικός Πίνακας Κατάταξης των Επενδυτικών Σχεδίων στη Δράση «Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας» του ΕΠΑνΕΚ Μετάβαση στο περιεχόμενο