Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύτηκε απόφαση (ΥΠΕΘΟΟ 85297/22.09.2023) τροποποίησης της Δράσης “Πράσινη Παραγωγική Επένδυση” του Ανταγωνιστικότητα 2021-2027. Το εν λόγω αρχείο μπορείτε να βρείτε στον κάτωθι σύνδεσμο:

 

ΥΠΕΘΟΟ 85297/22.09.2023

gotopofpage
contactform

Θα ήθελα να ρωτήσω ...

2η τροποποίηση της Δράσης "Πράσινη Παραγωγική Επένδυση" του Ανταγωνιστικότητα 2021-20272η τροποποίηση της Δράσης "Πράσινη Παραγωγική Επένδυση" του Ανταγωνιστικότητα 2021-2027 Μετάβαση στο περιεχόμενο