Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύτηκαν αποφάσεις δημοσιονομικής διόρθωσης και ανάκλησης έργων από τη Δράση “Ίδρυση Τουριστικών ΜΜΕ” του ΕΠΑνΕΚ (ΕΣΠΑ 2014-2020). Τα εν λόγω αρχεία μπορείτε να βρείτε στον κάτωθι σύνδεσμο:

 

Αποφάσεις Δημοσιονομικής Διόρθωσης και Ανάκλησης (22.09.2023)

Απoφάσεις Ανάκλησης (22.09.2023)

gotopofpage
contactform

Θα ήθελα να ρωτήσω ...

Αποφάσεις δημοσιονομικής διόρθωσης και ανάκλησης έργων (22.09.2023) στη Δράση "Ίδρυση Τουριστικών ΜΜΕ" του ΕΠΑνΕΚ10η τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης έργων στη δράση "Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός" του ΕΠΑνΕΚ Μετάβαση στο περιεχόμενο