Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύτηκε απόφαση (ΥΠOIK 4143/27.07.2023) ανάκλησης έργων από τη Δράση “Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός” του ΕΠΑνΕΚ (ΕΣΠΑ 2014-2020). Το εν λόγω αρχείο μπορείτε να βρείτε στον κάτωθι σύνδεσμο:

 

ΥΠOIK 4143/27.07.2023

gotopofpage
contactform

Θα ήθελα να ρωτήσω ...

Απόφαση ανάκλησης (27.07.2023) έργων στη Δράση "Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός" του ΕΠΑνΕΚΑπόφαση ανάκλησης (27.07.2023) έργων στη Δράση "Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός" του ΕΠΑνΕΚ Μετάβαση στο περιεχόμενο