Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύθηκαν video μέσω YouTube με τις παρουσιάσεις των Δράσεων της Δέσμης “Πράσινη Μετάβαση ΜμΕ” του Ανταγωνιστικότητα 2021-2027. Τα εν λόγω video μπορείτε να παρακολουθήσετε, πατώντας τα ως κάτωθι links:

gotopofpage
contactform

Θα ήθελα να ρωτήσω ...

Video παρουσίασης των Δράσεων της Δέσμης "Πράσινη Μετάβαση ΜμΕ" του Ανταγωνιστικότητα 2021-2027Τελικός Βαθμολογικός Πίνακας Κατάταξης των Επενδυτικών Σχεδίων στη Δράση «Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας» του ΕΠΑνΕΚ Μετάβαση στο περιεχόμενο