Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύτηκε απόφαση (ΥΠΑΝΕ 2641/12.05.2023) ένταξης έργων στη Δράση “Έκτακτη επιχορήγηση πληγέντων γουνεμπόρων” του ΕΠΑνΕΚ (ΕΣΠΑ 2014-2020). Το εν λόγω αρχείο μπορείτε να βρείτε στον κάτωθι σύνδεσμο:

 

ΥΠΑΝΕ 2641/12.05.2023

gotopofpage
contactform

Θα ήθελα να ρωτήσω ...

e-Λιανικό2η Απόφαση Ένταξης έργων στη Δράση "Έκτακτη επιχορήγηση πληγέντων γουνεμπόρων" του ΕΠΑνΕΚ Μετάβαση στο περιεχόμενο