Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύτηκε απόφαση (ΥΠΑΝΕ 2114/19.04.2023) ανάκλησης ένταξης έργων από τη Δράση “Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας” του ΕΠΑνΕΚ (ΕΣΠΑ 2014-2020). Το εν λόγω αρχείο μπορείτε να βρείτε στον κάτωθι σύνδεσμο:

 

ΥΠΑΝΕ 2114/19.04.2023

gotopofpage
contactform

Θα ήθελα να ρωτήσω ...

Απόφαση ανάκλησης ένταξης (19.04.2023) στη Δράση "Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας" του ΕΠΑνΕΚΑπόφαση ανάκλησης ένταξης (19.04.2023) στη Δράση "Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας" του ΕΠΑνΕΚ Μετάβαση στο περιεχόμενο