Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύτηκε απόφαση (ΥΠΑΝΕ 1760/30.03.2023) ανάκλησης έργων από τη Δράση “Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας” του ΕΠΑνΕΚ (ΕΣΠΑ 2014-2020). Το εν λόγω αρχείο μπορείτε να βρείτε στον κάτωθι σύνδεσμο:

 

ΥΠΑΝΕ 1760/30.03.2023

gotopofpage
contactform

Θα ήθελα να ρωτήσω ...

Απόφαση ανάκλησης έργων (30.03.2023) στη Δράση "Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας" του ΕΠΑνΕΚΑπόφαση ανάκλησης έργων (30.03.2023) στη Δράση "Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας" του ΕΠΑνΕΚ Μετάβαση στο περιεχόμενο