Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύτηκε απόφαση (ΥΠΑΝΕ 1610/23.03.2023) τροποποίησης της Δράσης “Ψηφιακό Άλμα” του ΕΠΑνΕΚ (ΕΣΠΑ 2014-2020). Το εν λόγω αρχείο μπορείτε να βρείτε στον κάτωθι σύνδεσμο:

 

ΥΠΑΝΕ 1610/23.03.2023

gotopofpage
contactform

Θα ήθελα να ρωτήσω ...

9η τροποποίηση της Δράσης "Ψηφιακό Άλμα" του ΕΠΑνΕΚ9η τροποποίηση της Δράσης "Ψηφιακό Άλμα" του ΕΠΑνΕΚ Μετάβαση στο περιεχόμενο