Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύτηκε απόφαση (ΥΠΑΝΕ 1558/22.03.2023) τροποποίησης της Δράσης “Πράσινος Μετασχηματισμός” του Ανταγωνιστικότητα 2021-2027. Το εν λόγω αρχείο μπορείτε να βρείτε στον κάτωθι σύνδεσμο:

 

ΥΠΑΝΕ 1558/22.03.2023

gotopofpage
contactform

Θα ήθελα να ρωτήσω ...

1η τροποποίηση της Δράσης "Πράσινος Μετασχηματισμός" του Ανταγωνιστικότητα 2021-20271η τροποποίηση της Δράσης "Πράσινος Μετασχηματισμός" του Ανταγωνιστικότητα 2021-2027 Μετάβαση στο περιεχόμενο