Η Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ανακοινώνει την έναρξη υποβολής των αιτήσεων χρηματοδότησης για την 1η Φάση 2022 του μέτρου «Μεταφορικό Ισοδύναμο (Μ.Ι.) επιχειρήσεων» τη Δευτέρα 16 Ιανουαρίου 2023.

Καταληκτική προθεσμία υποβολής των αιτήσεων χρηματοδότησης ορίζεται η Δευτέρα 13 Μαρτίου 2023.

Οι αιτήσεις χρηματοδότησης υποβάλλονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ΚΥΑ υπ’ αριθμόν 4113.80-02/4107/2022 (ΦΕΚ τεύχος Β’, αρ. φύλλου 7214/31-12-2022).

Σημειώνεται ότι υποβάλλονται μόνο τα παραστατικά της συγκεκριμένης περιόδου επιλεξιμότητας δαπανών για χρηματοδότηση (από 1-1-2022 έως και 30-6-2022) και δεν δύναται τα παραστατικά της 1ης Φάσης Χρηματοδότης να υποβληθούν στην περίοδο της επόμενης Φάσης (2ης).

gotopofpage
contactform

Θα ήθελα να ρωτήσω ...

Νέα πρόσκληση (2022) της Δράσης "Μεταφορικό Ισοδύναμο Επιχειρήσεων" του ΥΝΑΝΠΝέα πρόσκληση (2022) της Δράσης "Μεταφορικό Ισοδύναμο Επιχειρήσεων" του ΥΝΑΝΠ Μετάβαση στο περιεχόμενο