Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύτηκε απόφαση (ΥΠΑΝΕ 7099/16.12.2022) ανάκλησης έργου από τη Δράση “Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός” του ΕΠΑνΕΚ (ΕΣΠΑ 2014-2020). Το εν λόγω αρχείο μπορείτε να βρείτε στον κάτωθι σύνδεσμο:

 

ΥΠΑΝΕ 7099/16.12.2022

gotopofpage
contactform

Θα ήθελα να ρωτήσω ...

Απόφαση ανάκλησης (16.12.2022) έργου στη Δράση "Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός" του ΕΠΑνΕΚΤελικός Βαθμολογικός Πίνακας Κατάταξης των Επενδυτικών Σχεδίων στη Δράση «Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας» του ΕΠΑνΕΚ Μετάβαση στο περιεχόμενο