Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύτηκε απόφαση (ΥΠΑΝΕ 6866/07.12.2022) τροποποίησης της Δράσης “Έκτακτη επιχορήγηση πληγέντων γουνεμπόρων” του ΕΠΑνΕΚ (ΕΣΠΑ 2014-2020). Το εν λόγω αρχείο μπορείτε να βρείτε στον κάτωθι σύνδεσμο:

 

ΥΠΑΝΕ 6866/07.12.2022

gotopofpage
contactform

Θα ήθελα να ρωτήσω ...

1η τροποποίηση (παράταση) της Δράσης "Έκτακτη επιχορήγηση πληγέντων γουνεμπόρων" του ΕΠΑνΕΚ1η τροποποίηση (παράταση) της Δράσης "Έκτακτη επιχορήγηση πληγέντων γουνεμπόρων" του ΕΠΑνΕΚ Μετάβαση στο περιεχόμενο