Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύτηκε απόφαση (ΥΠΑΝΕ 6682/29.11.2022) ανάκλησης έργου από τη Δράση “Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός” του ΕΠΑνΕΚ (ΕΣΠΑ 2014-2020). Το εν λόγω αρχείο μπορείτε να βρείτε στον κάτωθι σύνδεσμο:

 

ΥΠΑΝΕ 6682/29.11.2022

gotopofpage
contactform

Θα ήθελα να ρωτήσω ...

Απόφαση ανάκλησης (29.11.2022) έργου στη Δράση "Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός" του ΕΠΑνΕΚΑπόφαση ανάκλησης (29.11.2022) έργου στη Δράση "Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός" του ΕΠΑνΕΚ Μετάβαση στο περιεχόμενο