Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύτηκε απόφαση (ΥΠΑΝΕ 5297/27.09.2022) ανάκλησης ένταξης έργων από τη Δράση “Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ” του ΕΠΑνΕΚ (ΕΣΠΑ 2014-2020). Το εν λόγω αρχείο μπορείτε να βρείτε στον κάτωθι σύνδεσμο:

 

ΥΠΑΝΕ 5297/27.09.2022

gotopofpage
contactform

Θα ήθελα να ρωτήσω ...

Ανάκληση απόφασης (27.09.2022) ένταξης στη Δράση "Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ" του ΕΠΑνΕΚΑνάκληση απόφασης (27.09.2022) ένταξης στη Δράση "Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ" του ΕΠΑνΕΚ Μετάβαση στο περιεχόμενο