Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύτηκε απόφαση (ΥΠΑΝΕ 5206/22.09.2022) ανάκλησης ένταξης έργων από τη Δράση “Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας” του ΕΠΑνΕΚ (ΕΣΠΑ 2014-2020). Το εν λόγω αρχείο μπορείτε να βρείτε στον κάτωθι σύνδεσμο:

 

ΥΠΑΝΕ 5206/22.09.2022

gotopofpage
contactform

Θα ήθελα να ρωτήσω ...

Απόφαση ανάκλησης ένταξης (22.09.2022) στη Δράση "Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας" του ΕΠΑνΕΚΑπόφαση απένταξης έργου από τη Δράση "Ψηφιακό Άλμα" του ΕΠΑνΕΚ Μετάβαση στο περιεχόμενο