Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύτηκε απόφαση (ΥΠΑΝΕ 4969/07.09.2022) ανάκλησης ένταξης έργου από τη Δράση “Ψηφιακό Βήμα” του ΕΠΑνΕΚ (ΕΣΠΑ 2014-2020). Το εν λόγω αρχείο μπορείτε να βρείτε στον κάτωθι σύνδεσμο:

 

ΥΠΑΝΕ 4969/07.09.2022

gotopofpage
contactform

Θα ήθελα να ρωτήσω ...

Ανάκληση απόφασης (07.09.2022) ένταξης στη Δράση "Ψηφιακό Βήμα" του ΕΠΑνΕΚΑνάκληση απόφασης (07.09.2022) ένταξης στη Δράση "Ψηφιακό Βήμα" του ΕΠΑνΕΚ Μετάβαση στο περιεχόμενο