Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύτηκε απόφαση απόρριψης (ΥΠΑΝΕ 3473/15.06.2022) προτάσεων στη Δράση “Έκτακτη Επιχορήγηση” του ΕΠΑνΕΚ (ΕΣΠΑ 2014-2020). Το εν λόγω αρχείο μπορείτε να βρείτε στον κάτωθι σύνδεσμο:

 

ΥΠΑΝΕ 3473/15.06.2022

gotopofpage
contactform

Θα ήθελα να ρωτήσω ...

5η Απόφαση Απόρριψης προτάσεων στη Δράση "Έκτακτη Επιχορήγηση" του ΕΠΑνΕΚ5η Απόφαση Απόρριψης προτάσεων στη Δράση "Έκτακτη Επιχορήγηση" του ΕΠΑνΕΚ Μετάβαση στο περιεχόμενο