Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύτηκε απόφαση (ΥΠΑΝΕ 2161/20.04.2022) τροποποίησης της Δράσης “e-Λιανικό – Β’ Κύκλος” του ΕΠΑνΕΚ (ΕΣΠΑ 2014-2020). Το εν λόγω αρχείο μπορείτε να βρείτε στον κάτωθι σύνδεσμο:

 

ΥΠΑΝΕ 2161/20.04.2022

gotopofpage
contactform

Θα ήθελα να ρωτήσω ...

Απόφαση 2ης τροποποίησης της Δράσης "e-Λιανικό - Β' Κύκλος" του ΕΠΑνΕΚΑπόφαση 2ης τροποποίησης της Δράσης "e-Λιανικό - Β' Κύκλος" του ΕΠΑνΕΚ Μετάβαση στο περιεχόμενο