Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύτηκε απόφαση (ΥΠΑΝΕ 1576/22.03.2022) ανάκλησης ένταξης έργου και ανάκτησης επιχορήγησης από τη Δράση “Αναβάθμιση ΠΜΜΕ στις νέες αγορές” του ΕΠΑνΕΚ (ΕΣΠΑ 2014-2020). Το εν λόγω αρχείο μπορείτε να βρείτε στον κάτωθι σύνδεσμο:

 

ΥΠΑΝΕ 1576/22.03.2022

gotopofpage
contactform

Θα ήθελα να ρωτήσω ...

Απόφαση ανάκλησης και ανάκτησης στη Δράση "Αναβάθμιση ΠΜΜΕ στις νέες αγορές" του ΕΠΑνΕΚΑπόφαση ανάκλησης και ανάκτησης στη Δράση "Αναβάθμιση ΠΜΜΕ στις νέες αγορές" του ΕΠΑνΕΚ Μετάβαση στο περιεχόμενο