Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύτηκε απόφαση (ΥΠΑΝΕ 1475/16.03.2022) τροποποίησης της Δράσης “Επιχορήγηση αυτοαπασχολούμενων δικηγόρων” του ΕΠΑνΕΚ (ΕΣΠΑ 2014-2020). Το εν λόγω αρχείο μπορείτε να βρείτε στον κάτωθι σύνδεσμο:

 

ΥΠΑΝΕ 1475/16.03.2022

gotopofpage
contactform

Θα ήθελα να ρωτήσω ...

5η τροποποίηση της Δράσης "Επιχορήγηση αυτοαπασχολούμενων δικηγόρων" του ΕΠΑνΕΚ5η τροποποίηση της Δράσης "Επιχορήγηση αυτοαπασχολούμενων δικηγόρων" του ΕΠΑνΕΚ Μετάβαση στο περιεχόμενο