Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύτηκε απόφαση (ΕΦΔ ΕΑΤΠΑ 1158/ΕΦΔ 128/09.03.2022) τροποποίησης της Δράσης “Ενίσχυση επιχειρήσεων πολιτισμού στο Δήμο Αθηναίων” των ΠΕΠ Αττικής (ΕΣΠΑ 2014-2020). Το εν λόγω αρχείο μπορείτε να βρείτε στον κάτωθι σύνδεσμο:

 

ΕΦΔ ΕΑΤΠΑ 1158/ΕΦΔ 128/09.03.2022

gotopofpage
contactform

Θα ήθελα να ρωτήσω ...

5η τροποποίηση της Δράσης "Ενίσχυση επιχειρήσεων πολιτισμού στο Δήμο Αθηναίων" των ΠΕΠ ΑττικήςΑΠΟΦΑΣΗ 9ης ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ της δράσης “Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Τουριστικών ΜμΕ” του ΕΠΑνΕΚ Μετάβαση στο περιεχόμενο