Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύτηκε απόφαση (ΥΠΑΝΕ 880/18.02.2022) απόρριψης έργων στη Δράση «Αναβάθμιση ΠΜΜΕ στις νέες αγορές» του ΕΠΑνΕΚ (ΕΣΠΑ 2014-2020). Το εν λόγω αρχείο μπορείτε να βρείτε στον κάτωθι σύνδεσμο:

 

ΥΠΑΝΕ 880/18.02.2022

gotopofpage
contactform

Θα ήθελα να ρωτήσω ...

7η Απόφαση Απόρριψης έργων στη Δράση "Αναβάθμιση ΠΜΜΕ στις νέες αγορές" του ΕΠΑνΕΚ7η Απόφαση Απόρριψης έργων στη Δράση "Αναβάθμιση ΠΜΜΕ στις νέες αγορές" του ΕΠΑνΕΚ Μετάβαση στο περιεχόμενο