Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύτηκε απόφαση (ΠΕΠ Βορείου Αιγαίου ΟΙΚ/282/11.02.2022) έγκρισης αποτελεσμάτων αξιολόγησης στη Δράση “ΚΑΛΟ” των ΠΕΠ Βορείου Αιγαίου (ΕΣΠΑ 2014-2020). Το εν λόγω αρχείο μπορείτε να βρείτε στον κάτωθι σύνδεσμο:

 

ΠΕΠ Βορείου Αιγαίου ΟΙΚ/282/11.02.2022

gotopofpage
contactform

Θα ήθελα να ρωτήσω ...

Απόφαση 6ης τροποποίησης ένταξης πράξεων στη δράση “Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας” του ΕΠΑνΕΚΑπόφαση έγκρισης αποτελεσμάτων αξιολόγησης στη Δράση "ΚΑΛΟ" των ΠΕΠ Βορείου Αιγαίου Μετάβαση στο περιεχόμενο