Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύτηκε απόφαση (ΕΦΔ ΕΑΤΠΑ 3746/ΕΦΔ 614/27.10.2021) τροποποίησης της Δράσης “Ενίσχυση επιχειρήσεων πολιτισμού στο Δήμο Αθηναίων” των ΠΕΠ Αττικής (ΕΣΠΑ 2014-2020). Το εν λόγω αρχείο μπορείτε να βρείτε στον κάτωθι σύνδεσμο:

 

ΕΦΔ ΕΑΤΠΑ 3746/ΕΦΔ 614/27.10.2021

gotopofpage
contactform

Θα ήθελα να ρωτήσω ...

3η τροποποίηση της Δράσης "Ενίσχυση επιχειρήσεων πολιτισμού στο Δήμο Αθηναίων" των ΠΕΠ Αττικής3η τροποποίηση της Δράσης "Ενίσχυση επιχειρήσεων πολιτισμού στο Δήμο Αθηναίων" των ΠΕΠ Αττικής Μετάβαση στο περιεχόμενο