Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύτηκε απόφαση (ΥΠΑΝΕ 5674/26.10.2021) τροποποίησης της Δράσης “Επανεκκίνηση Εστίασης” του ΕΠΑνΕΚ (ΕΣΠΑ 2014-2020). Το εν λόγω αρχείο μπορείτε να βρείτε στον κάτωθι σύνδεσμο:

 

ΥΠΑΝΕ 5674/26.10.2021

gotopofpage
contactform

Θα ήθελα να ρωτήσω ...

5η τροποποίηση της Δράσης "Επανεκκίνηση Εστίασης" του ΕΠΑνΕΚ3η Απόφαση ένταξης έργων στη Δράση "Ενίσχυση επιχειρήσεων των πληγέντων Δήμων Αττικής" των ΠΕΠ Αττικής Μετάβαση στο περιεχόμενο