Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύτηκε απόφαση (ΥΠΑΝΕ 5673/26.10.2021) τροποποίησης της Δράσης “Επιχορήγηση αυτοαπασχολούμενων δικηγόρων” του ΕΠΑνΕΚ (ΕΣΠΑ 2014-2020). Το εν λόγω αρχείο μπορείτε να βρείτε στον κάτωθι σύνδεσμο:

 

ΥΠΑΝΕ 5673/26.10.2021

gotopofpage
contactform

Θα ήθελα να ρωτήσω ...

4η τροποποίηση της Δράσης "Επιχορήγηση αυτοαπασχολούμενων δικηγόρων" του ΕΠΑνΕΚ4η τροποποίηση της Δράσης "Επιχορήγηση αυτοαπασχολούμενων δικηγόρων" του ΕΠΑνΕΚ Μετάβαση στο περιεχόμενο