Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύτηκε απόφαση (ΥΠΑΝΕ 4877/20.09.2021) ανάκλησης ένταξης έργων από τη Δράση “Ψηφιακό Βήμα” του ΕΠΑνΕΚ (ΕΣΠΑ 2014-2020). Το εν λόγω αρχείο μπορείτε να βρείτε στον κάτωθι σύνδεσμο:

 

ΥΠΑΝΕ 4877/20.09.2021

gotopofpage
contactform

Θα ήθελα να ρωτήσω ...

18η Ανάκληση απόφασης ένταξης στη Δράση "Ψηφιακό Βήμα" του ΕΠΑνΕΚe-Λιανικό Μετάβαση στο περιεχόμενο