Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύθηκε ενημερωτικό video για τη δράση “e-Λιανικό – Β’ Κύκλος” του ΕΠΑνΕΚ (ΕΣΠΑ 2014-2020). Για να το παρακολουθήσετε μπορείτε να επιλέξετε τον κάτωθι σύνδεσμο:

 

Video

gotopofpage
contactform

Θα ήθελα να ρωτήσω ...

Ενημερωτικό video για τη δράση "e-Λιανικό - Β' Κύκλος" του ΕΠΑνΕΚΕνημερωτικό video για τη δράση "e-Λιανικό - Β' Κύκλος" του ΕΠΑνΕΚ Μετάβαση στο περιεχόμενο