Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύτηκε απόφαση (ΥΠΑΝΕ 4301/28.07.2021) τροποποίησης της Δράσης “Επιχορήγηση Αυτοαπασχολούμενων Δικηγόρων” του ΕΠΑνΕΚ (ΕΣΠΑ 2014-2020). Το εν λόγω αρχείο μπορείτε να βρείτε στον κάτωθι σύνδεσμο:

 

ΥΠΑΝΕ 4301/28.07.2021

gotopofpage
contactform

Θα ήθελα να ρωτήσω ...

2η τροποποίηση της Δράσης "Επιχορήγηση Αυτοαπασχολούμενων Δικηγόρων" του ΕΠΑνΕΚ2η τροποποίηση της Δράσης "Επιχορήγηση Αυτοαπασχολούμενων Δικηγόρων" του ΕΠΑνΕΚ Μετάβαση στο περιεχόμενο