Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύτηκε απόφαση (ΥΠΑΝΕ 4247/26.07.2021) ανάκλησης ένταξης έργου από τη Δράση “Αναβάθμιση ΠΜΜΕ στις νέες αγορές” του ΕΠΑνΕΚ (ΕΣΠΑ 2014-2020). Το εν λόγω αρχείο μπορείτε να βρείτε στον κάτωθι σύνδεσμο:

 

ΥΠΑΝΕ 4247/26.07.2021

gotopofpage
contactform

Θα ήθελα να ρωτήσω ...

19η Απόφαση ανάκλησης ένταξης στη Δράση "Αναβάθμιση ΠΜΜΕ στις νέες αγορές" του ΕΠΑνΕΚΤελικός Βαθμολογικός Πίνακας Κατάταξης των Επενδυτικών Σχεδίων στη Δράση «Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας» του ΕΠΑνΕΚ Μετάβαση στο περιεχόμενο