Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύτηκαν αποφάσεις ανάκλησης ένταξης έργων από τη Δράση “Ενίσχυση Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης – Α’ Κύκλος” του ΕΠΑνΕΚ (ΕΣΠΑ 2014-2020). Τα εν λόγω αρχεία μπορείτε να βρείτε στους κάτωθι συνδέσμους:

 

Αποφάσεις Ανάκλησης Ένταξης (15.07.2021)

Αποφάσεις Ανάκλησης Ένταξης (08.07.2021)

Αποφάσεις Ανάκλησης Ένταξης (07.07.2021)

Αποφάσεις Ανάκλησης Ένταξης (06.07.2021)

gotopofpage
contactform

Θα ήθελα να ρωτήσω ...

Αποφάσεις ανάκλησης ένταξης (06-15.07.2021) στη Δράση "Ενίσχυση Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης - Α' Κύκλος" του ΕΠΑνΕΚΑποφάσεις ανάκλησης ένταξης (06-15.07.2021) στη Δράση "Ενίσχυση Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης - Α' Κύκλος" του ΕΠΑνΕΚ Μετάβαση στο περιεχόμενο