Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύθηκε ενημερωτικό video για τη δράση “Επιδότηση Κεφαλαίου Κίνησης σε Επιχειρήσεις Εστίασης για Προμήθεια Πρώτων Υλών” του ΕΠΑνΕΚ (ΕΣΠΑ 2014-2020). Για να το παρακολουθήσετε μπορείτε να επιλέξετε τον κάτωθι σύνδεσμο:

 

Video

Video (παρουσίαση)_17.08.2021

gotopofpage
contactform

Θα ήθελα να ρωτήσω ...

Ενημερωτικό video για τη δράση "Επιδότηση Κεφαλαίου Κίνησης σε Επιχειρήσεις Εστίασης για Προμήθεια Πρώτων Υλών" του ΕΠΑνΕΚe-Λιανικό Μετάβαση στο περιεχόμενο