Στο πλαίσιο του σχεδιασμού σειράς ενημερωτικών εκδηλώσεων από την Ειδική Γραμματεία ΕΤΠΑ & ΤΣ/Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΕΠΑνΕΚ και τον ΕΦΕΠΑΕ,

η Ελληνική Αναπτυξιακή Εταιρεία (ΕΛΑΝΕΤ), εταίρος του ΕΦΕΠΑΕ, σας προσκαλεί στην διαδικτυακή ενημερωτική εκδήλωση που διοργανώνει με θέμα:

Παρουσίαση της Νέας Δράσης του ΕΠΑνΕΚ: «Επιχορήγηση Αυτοαπασχολούμενων Δικηγόρων»

την Πέμπτη 08/07/2021, και ώρα 17:00.

Στην εκδήλωση, η οποία θα βιντεοσκοπηθεί, θα πραγματοποιηθεί αναλυτική παρουσίαση της Δράσης από τον Υπεύθυνο της Δράσης κο Μάρα Στυλιανό, στέλεχος της ΕΛΑΝΕΤ.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί μέσω της πλατφόρμας WEBEX, πατώντας τον ακόλουθο σύνδεσμο:

https://elanet.webex.com/elanet/j.php?MTID=mcad7c9f4b3f6d90210a042890bfc62ce

gotopofpage
contactform

Θα ήθελα να ρωτήσω ...

Διαδικτυακή ενημερωτική εκδήλωση (08.07.2021) της ΕΛΑΝΕΤ για τη Δράση "Επιχορήγηση Αυτοαπασχολούμενων Δικηγόρων" του ΕΠΑνΕΚΔιαδικτυακή ενημερωτική εκδήλωση (08.07.2021) της ΕΛΑΝΕΤ για τη Δράση "Επιχορήγηση Αυτοαπασχολούμενων Δικηγόρων" του ΕΠΑνΕΚ Μετάβαση στο περιεχόμενο