Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύτηκε απόφαση (Περιφέρεια Αττικής 1992/28.06.2021) απόρριψης έργων στη Δράση “Ενίσχυση ΠΜΜΕ Αττικής λόγω Covid19” των ΠΕΠ Αττικής (ΕΣΠΑ 2014-2020). Το εν λόγω αρχείο μπορείτε να βρείτε στον κάτωθι σύνδεσμο:

 

Περιφέρεια Αττικής 1992/28.06.2021

 

Επισημαίνουμε ότι η δυνατότητα υποβολής ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων απόρριψης/μη ενίσχυσης από Τρίτη 06/07/2021 και ώρα 08.00 έως Δευτέρα 12/07/2021 και ώρα 24.00. Οι λόγοι απόρριψης/ μη ενίσχυσης είναι διαθέσιμοι στο σύστημα στην επιλογή «Εκτύπωση Γνωμοδοτικής Επιτροπής Αξιολόγησης».

gotopofpage
contactform

Θα ήθελα να ρωτήσω ...

Απόφαση Απόρριψης στη Δράση "Ενίσχυση ΠΜΜΕ Αττικής λόγω Covid19" των ΠΕΠ ΑττικήςΑπόφαση Απόρριψης στη Δράση "Ενίσχυση ΠΜΜΕ Αττικής λόγω Covid19" των ΠΕΠ Αττικής Μετάβαση στο περιεχόμενο