Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύτηκε απόφαση (ΥΠΑΝΕ 3541/17.06.2021) ένταξης έργων στη Δράση “e-Λιανικό” του ΕΠΑνΕΚ (ΕΣΠΑ 2014-2020). Το εν λόγω αρχείο μπορείτε να βρείτε στον κάτωθι σύνδεσμο:

 

ΥΠΑΝΕ 3541/17.06.2021

gotopofpage
contactform

Θα ήθελα να ρωτήσω ...

4η Απόφαση ένταξης έργων στη Δράση "e-Λιανικό" του ΕΠΑνΕΚ4η Απόφαση ένταξης έργων στη Δράση "e-Λιανικό" του ΕΠΑνΕΚ Μετάβαση στο περιεχόμενο