Σας ενημερώνουμε για την προκήρυξη (ΥΠΑΝΕ 3224/747/Α3/01.06.2021) της Δράσης “Επιχορήγηση αυτοαπασχολούμενων δικηγόρων” του ΕΠΑνΕΚ (ΕΣΠΑ 2014-2020). Το εν λόγω αρχείο μπορείτε να βρείτε στον κάτωθι σύνδεσμο:

 

ΥΠΑΝΕ 3224/747/Α3/01.06.2021

gotopofpage
contactform

Θα ήθελα να ρωτήσω ...

Προκήρυξη της Δράσης «Επιχορήγηση αυτοαπασχολούμενων δικηγόρων" του ΕΠΑνΕΚΠροκήρυξη της Δράσης «Επιχορήγηση αυτοαπασχολούμενων δικηγόρων" του ΕΠΑνΕΚ Μετάβαση στο περιεχόμενο