Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύτηκε επικοινωνιακό υλικό για τη Δράση “Επανεκκίνηση Εστίασης” του ΕΠΑνΕΚ (ΕΣΠΑ 2014-2020). Τα εν λόγω αρχεία μπορείτε να βρείτε στους κάτωθι συνδέσμους:

 

Σύνοψη (18.05.2021)

Πληροφοριακό Γράφημα (18.05.2021)

gotopofpage
contactform

Θα ήθελα να ρωτήσω ...

Σύνοψη και Πληροφοριακό Γράφημα της Δράσης “Επανεκκίνηση Εστίασης” του ΕΠΑνΕΚΣύνοψη και Πληροφοριακό Γράφημα της Δράσης “Επανεκκίνηση Εστίασης” του ΕΠΑνΕΚ Μετάβαση στο περιεχόμενο