Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύτηκαν οι κάτωθι αποφάσεις ανάκλησης ένταξης έργων από τη Δράση “Αναβάθμιση ΠΜΜΕ στις νέες αγορές” του ΕΠΑνΕΚ (ΕΣΠΑ 2014-2020). Τα εν λόγω αρχεία μπορείτε να βρείτε στον κάτωθι σύνδεσμο:

 

(10η) – (12η) Απόφαση Ανάκλησης Ένταξης Πράξεων

gotopofpage
contactform

Θα ήθελα να ρωτήσω ...

10η-12η Ανάκληση απόφασης ένταξης στη Δράση "Αναβάθμιση ΠΜΜΕ στις νέες αγορές" του ΕΠΑνΕΚ10η-12η Ανάκληση απόφασης ένταξης στη Δράση "Αναβάθμιση ΠΜΜΕ στις νέες αγορές" του ΕΠΑνΕΚ Μετάβαση στο περιεχόμενο