Σας ενημερώνουμε για την προκήρυξη (ΠΕΠ N. Αιγαίου 1285/22.04.2021) της Δράσης “Επιχορήγηση φορέων Κ.Α.Λ.Ο. του Νοτίου Αιγαίου” των ΠΕΠ Νοτίου Αιγαίου (ΕΣΠΑ 2014-2020). Το εν λόγω αρχείο μπορείτε να βρείτε στον κάτωθι σύνδεσμο:

 

ΠΕΠ N. Αιγαίου 1285/22.04.2021

gotopofpage
contactform

Θα ήθελα να ρωτήσω ...

Προκήρυξη της Δράσης "Επιχορήγηση φορέων Κ.Α.Λ.Ο. του Νοτίου Αιγαίου" των ΠΕΠ Νοτίου ΑιγαίουΑπόφαση 6ης τροποποίησης ένταξης πράξεων στη δράση “Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας” του ΕΠΑνΕΚ Μετάβαση στο περιεχόμενο