Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύτηκε απόφαση (ΥΠΑΝΕ 2385/Β3/562/15.04.2021) ανάκλησης ένταξης έργων από τη Δράση “Νεοφυής Επιχειρηματικότητα” του ΕΠΑνΕΚ (ΕΣΠΑ 2014-2020). Το εν λόγω αρχείο μπορείτε να βρείτε στον κάτωθι σύνδεσμο:

 

ΥΠΑΝΕ 2385/Β3/562/15.04.2021

gotopofpage
contactform

Θα ήθελα να ρωτήσω ...

6η Ανάκληση απόφασης ένταξης στη Δράση "Νεοφυής Επιχειρηματικότητα" του ΕΠΑνΕΚ10η τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης έργων στη δράση "Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός" του ΕΠΑνΕΚ Μετάβαση στο περιεχόμενο