Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύσαμε ενημερωτικό spot για τη Δράση “e-Λιανικό” του ΕΠΑνΕΚ (ΕΣΠΑ 2014-2020). Για να το παρακολουθήσετε, πατήστε τον κάτωθι σύνδεσμο:

 

Ενημερωτικό spot της Δράσης (23.3.2021)

gotopofpage
contactform

Θα ήθελα να ρωτήσω ...

e-ΛιανικόΕνημερωτικό spot για τη Δράση "e-Λιανικό" του ΕΠΑνΕΚ Μετάβαση στο περιεχόμενο