Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύτηκε απόφαση (ΥΠΑΝΕ 1728/372/Α3/16.03.2021) απόρριψης έργων στη Δράση «Αναβάθμιση ΠΜΜΕ στις νέες αγορές» του ΕΠΑνΕΚ (ΕΣΠΑ 2014-2020). Το εν λόγω αρχείο μπορείτε να βρείτε στον κάτωθι σύνδεσμο:

 

ΥΠΑΝΕ 1728/372/Α3/16.03.2021

gotopofpage
contactform

Θα ήθελα να ρωτήσω ...

4η Απόφαση Απόρριψης έργων στη Δράση "Αναβάθμιση ΠΜΜΕ στις νέες αγορές" του ΕΠΑνΕΚΑπόφαση 2ης τροποποίησης ένταξης πράξεων στη δράση “Ψηφιακό Βήμα” του ΕΠΑνΕΚ Μετάβαση στο περιεχόμενο