Δημοσιεύουμε την απόφαση (ΥΠANE 1341/B3/287/26.02.2021) τροποποίησης της δράσης «Ενίσχυση Αυτοαπασχόλησης των Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης – Β’ Κύκλος» του ΕΠΑνΕΚ (ΕΣΠΑ 2014-2020). Την εν λόγω απόφαση μπορείτε να βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο:

 

ΥΠANE 1341/B3/287/26.02.2021

gotopofpage
contactform

Θα ήθελα να ρωτήσω ...

Απόφαση 4ης τροποποίησης της δράσης «Ενίσχυση Αυτοαπασχόλησης των Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης – Β’ Κύκλος» του ΕΠΑνΕΚe-Λιανικό Μετάβαση στο περιεχόμενο