Δημοσιεύουμε την απόφαση (ΥΠANE 1246/B2/116/23.02.2021) τροποποίησης της δράσης «Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας» του ΕΠΑνΕΚ (ΕΣΠΑ 2014-2020). Την εν λόγω απόφαση μπορείτε να βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο:

 

ΥΠANE 1246/B2/116/23.02.2021

gotopofpage
contactform

Θα ήθελα να ρωτήσω ...

Απόφαση 6ης τροποποίησης ένταξης πράξεων στη δράση “Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας” του ΕΠΑνΕΚe-Λιανικό Μετάβαση στο περιεχόμενο