Δημοσιεύτηκε η: 5η τροποποίηση της πρόσκλησης

Στην τροποποίηση αυτή, μεταξύ άλλων:

  1. Παρατείνεται η ημερομηνία λήξης υποβολής προτάσεων σε 20/01/2021 και ώρα 15:00.
  2. Προστίθεται η παρακάτω μορφή επιχειρήσεων: Συμπλοιοκτησία.
  3. Γίνεται προσθήκη στο εδάφιο για τις ΑΜΚΕ και διαμορφώνεται ως εξής:
    «Αστικές Μη Κερδοσκοπικές Εταιρίες (ΑΜΚΕ), Σύλλογοι/Σωματεία και Ιδρύματα, εφ όσον ισχύουν σωρευτικά οι εξής προϋποθέσεις: (α) να έχουν και επιχειρηματική δραστηριότητα και (β) να υπόκεινται σε φόρο.».
  4. Διαγράφεται η παράγραφος «οι επιχειρήσεις που εντάσσονται σε ήδη οργανωμένο ομοιόμορφο δίκτυο διανομής προϊόντων ή παροχής υπηρεσιών και οι οποίες εκμεταλλεύονται κατόπιν σχετικών συμβάσεων άδειες εκμετάλλευσης δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, που αφορούν συνήθως εμπορικά σήματα ή διακριτικούς τίτλους και τεχνογνωσία για την χρήση και τη διανομή αγαθών ή υπηρεσιών (π.χ. franchising, Shop in shop, δίκτυο πρακτόρευσης κλπ)», σε εφαρμογή της απόφασης ΕΕ με την οποία εγκρίνεται η τροποποίηση του μέτρου.»
  5. Τροποποιείται το ανώτερο όριο χρηματοδότησης από 50.000,00 € σε 40.000,00 €.
  6. Η συνολική Δημόσια Δαπάνη των δράσεων της παρούσας πρόσκλησης, ανέρχεται σε 200.000.000,00 €. Πέραν των 200.000.000,00 ευρώ, επιπλέον 50.000.000,00 € θα διατεθούν αποκλειστικά σε πολύ μικρές επιχειρήσεις που  απασχολούν έως και εννέα (9) άτομα προσωπικό (με βάση ΕΜΕ έτους 2019), εφ όσον αυτές πληρούν τα κριτήρια της πρόσκλησης και σύμφωνα με τη βαθμολογική τους κατάταξη.

Υπενθυμίζεται ότι:

  • Η πρόσκληση της Δράσης, οι τροποποιήσεις της και υποστηρικτικό υλικό βρίσκονται δημοσιευμένα στην ιστοσελίδα της ΕΛΑΝΕΤ (www.elanet.gr) στη διεύθυνση: https://www.elanet.gr/2020/10/07/enischysi-pmme-attikis-logo-covid19/
  • Τυχόν ερωτήματα θα διατυπώνονται εγγράφως και θα αποστέλλονται με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη διεύθυνση: [email protected]
gotopofpage
contactform

Θα ήθελα να ρωτήσω ...

Απόφαση 6ης τροποποίησης ένταξης πράξεων στη δράση “Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας” του ΕΠΑνΕΚ3η Απόφαση ένταξης έργων στη Δράση "Ενίσχυση επιχειρήσεων των πληγέντων Δήμων Αττικής" των ΠΕΠ Αττικής Μετάβαση στο περιεχόμενο