Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύτηκε απόφαση (ΥΠΑΝΕ 6732/B2/915/09.12.2020) ανάκλησης ένταξης έργων από τη Δράση “Επιχειρούμε Έξω” του ΕΠΑνΕΚ (ΕΣΠΑ 2014-2020). Το εν λόγω αρχείο μπορείτε να βρείτε στον κάτωθι σύνδεσμο:

 

ΥΠΑΝΕ 6732/B2/915/09.12.2020

gotopofpage
contactform

Θα ήθελα να ρωτήσω ...

ΑΠΟΦΑΣΗ 9ης ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ της δράσης “Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Τουριστικών ΜμΕ” του ΕΠΑνΕΚ4η Ανάκληση απόφασης ένταξης στη Δράση "Επιχειρούμε Έξω" του ΕΠΑνΕΚ Μετάβαση στο περιεχόμενο