Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύτηκε απόφαση (ΥΠΑΝΕ 6662/Β3/1599/04.12.2020) ανάκλησης ένταξης έργων από τη Δράση “Νεοφυής Επιχειρηματικότητα” του ΕΠΑνΕΚ (ΕΣΠΑ 2014-2020). Το εν λόγω αρχείο μπορείτε να βρείτε στον κάτωθι σύνδεσμο:

 

ΥΠΑΝΕ 6662/Β3/1599/04.12.2020

gotopofpage
contactform

Θα ήθελα να ρωτήσω ...

Απόφαση 2ης τροποποίησης ένταξης πράξεων στη δράση “Ψηφιακό Βήμα” του ΕΠΑνΕΚ4η Ανάκληση απόφασης ένταξης στη Δράση "Νεοφυής Επιχειρηματικότητα" του ΕΠΑνΕΚ Μετάβαση στο περιεχόμενο