Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύθηκαν οι συχνές ερωτήσεις-απαντήσεις για τη Δράση “Ενίσχυση ΠΜΜΕ Νοτίου Αιγαίου λόγω Cοvid19” των ΠΕΠ Νοτίου Αιγαίου (ΕΣΠΑ 2014-2020). Το εν λόγω αρχείο μπορείτε να βρείτε στον κάτωθι σύνδεσμο:

 

Συχνές ερωτήσεις-απαντήσεις

gotopofpage
contactform

Θα ήθελα να ρωτήσω ...

Συχνές ερωτήσεις-απαντήσεις για τη Δράση “Ενίσχυση ΠΜΜΕ Νοτίου Αιγαίου λόγω Cοvid19” των ΠΕΠ Νοτίου Αιγαίου3η Απόφαση ένταξης έργων στη Δράση "Ενίσχυση επιχειρήσεων των πληγέντων Δήμων Αττικής" των ΠΕΠ Αττικής Μετάβαση στο περιεχόμενο